Monday 2016/02/08

Kunleng News

Kunleng News June 13th 2014i
X
13.06.2014
ཨི་ཊ་ལིར་ཆིབས་སྒྱུར། ཨི་རག་ཏུ་གྱེན་ལོག་ཟིང་འཁྲུག འཛམ་གླིང་རྐང་རྩེད་སྤོ་ལོ། རྒྱ་ནག་ལ་ངོ་རྒོལ། ཉི་ཧོང་དང་རྒྱ་ནག ཐོངས་མཆན་གྲོས་གཞི། དགུང་ལོ་དགུ་བཅུར་གནམ་མཆོང་བརྒྱབ་པ།

Kunleng News June 13th 2014

Published 14.06.2014

ཨི་ཊ་ལིར་ཆིབས་སྒྱུར། ཨི་རག་ཏུ་གྱེན་ལོག་ཟིང་འཁྲུག འཛམ་གླིང་རྐང་རྩེད་སྤོ་ལོ། རྒྱ་ནག་ལ་ངོ་རྒོལ། ཉི་ཧོང་དང་རྒྱ་ནག ཐོངས་མཆན་གྲོས་གཞི། དགུང་ལོ་དགུ་བཅུར་གནམ་མཆོང་བརྒྱབ་པ།

Kunleng News

Kunleng News A twice weekly roundup of Tibetan and World news hosted by Norbu Samphel and Trinlae Choedron. Schedule: Wednesday and Friday Local Time: 15:00 UTC Time: 1400 Duration: 60 Watch: MP4 | Windows Media Podcast

Kunleng News A twice weekly roundup of Tibetan and World news hosted by Norbu Samphel and Trinlae Choedron.