Sunday 2015/05/24

Headline News

Headline News April 30, 2015i
X
30.04.2015
བོད་ལ་ས་ཡོམ་གནོད་འཚེ། བལ་ཡུལ་གྱི་ས་ཡོམ། བོད་པའི་རོགས་སྐྱོར། ཨ་རིའི་གསར་འགོད་པ་འཛིན་བཟུང་། ཨ་རིའི་ནང་དྲག་སྤྱོད་ཀྱི་ངོ་རྒོལ་བྱུང་བ། ར་ཤི་ཡ་ལ་བསྟོད་བསྔགས། ཝིཏ་ནཱམ་གྱི་དམག་འཁྲུག རྒྱ་བོད་ཚོགས་འདུ།

Headline News April 30, 2015

Published 01.05.2015

བོད་ལ་ས་ཡོམ་གནོད་འཚེ། བལ་ཡུལ་གྱི་ས་ཡོམ། བོད་པའི་རོགས་སྐྱོར། ཨ་རིའི་གསར་འགོད་པ་འཛིན་བཟུང་། ཨ་རིའི་ནང་དྲག་སྤྱོད་ཀྱི་ངོ་རྒོལ་བྱུང་བ། ར་ཤི་ཡ་ལ་བསྟོད་བསྔགས། ཝིཏ་ནཱམ་གྱི་དམག་འཁྲུག རྒྱ་བོད་ཚོགས་འདུ།