Friday 2014/09/19

Web TV

Headline News Sep 18, 2014i
X
18.09.2014
ཞི་ཡིས་རྒྱ་གར་ནས་སློབ་སྦྱོང་ལེན་རྒྱུ་ཡོད། རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་འཛིན་རྒྱ་གར་དུ་སྐོར་བསྐྱོད། གྲོས་ཚོགས་སུ་གྱེན་ལངས་པར་དམག་རོགས་སྤྲོད་རྒྱུའི་འོས་བསྡུ། རང་བཙན་འདོད་མིན་འོས་བསྡུ་བ།

Headline News Sep 18, 2014

Published 18.09.2014

ཞི་ཡིས་རྒྱ་གར་ནས་སློབ་སྦྱོང་ལེན་རྒྱུ་ཡོད། རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་འཛིན་རྒྱ་གར་དུ་སྐོར་བསྐྱོད། གྲོས་ཚོགས་སུ་གྱེན་ལངས་པར་དམག་རོགས་སྤྲོད་རྒྱུའི་འོས་བསྡུ། རང་བཙན་འདོད་མིན་འོས་བསྡུ་བ།