Thursday 2016/02/11

Kunleng News

Kunleng News Jan10 , 2016i
X
10.02.2016
༸གོང་ས་མཆོག་གི་ལོ་སར་གསུང་འཕྲིན། དགུ་གཏོར། ཚེས་གཏོར། ཨ་རིའི་ཕྱི་སྲིད་དྲུང་ཆེས་བོད་མིར་ལོ་གསར་གྱི་འཚམས་འདྲི། འབར་མའི་ཆབ་སྲིད་འགྱུར་འགྲོས། རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱིས་བྱང་ཀོ་རི་ཡར་ཉེས་ཆད་དམ་དྲག

Kunleng News Jan10 , 2016

Published 10.02.2016

༸གོང་ས་མཆོག་གི་ལོ་སར་གསུང་འཕྲིན། དགུ་གཏོར། ཚེས་གཏོར། ཨ་རིའི་ཕྱི་སྲིད་དྲུང་ཆེས་བོད་མིར་ལོ་གསར་གྱི་འཚམས་འདྲི། འབར་མའི་ཆབ་སྲིད་འགྱུར་འགྲོས། རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱིས་བྱང་ཀོ་རི་ཡར་ཉེས་ཆད་དམ་དྲག

Kunleng News

Kunleng News A twice weekly roundup of Tibetan and World news hosted by Norbu Samphel and Trinlae Choedron. Schedule: Wednesday and Friday Local Time: 15:00 UTC Time: 1400 Duration: 60 Watch: MP4 | Windows Media Podcast

Kunleng News A twice weekly roundup of Tibetan and World news hosted by Norbu Samphel and Trinlae Choedron.