Monday 2015/05/25

Latest Kunleng Shows

Your JavaScript is turned off or you have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
CTA Incentivizes Population Growth with Scholarship Programi
X
22.05.2015
Kunleng discusses the Central Tibetan Administration's scholarships for large and low income families as an incentive towards increasing the stagnant population numbers for exile Tibetans.
Video

Video CTA Incentivizes Population Growth with Scholarship Program

Kunleng discusses the Central Tibetan Administration's scholarships for large and low income families as an incentive towards increasing the stagnant population numbers for exile Tibetans.
Video

Video Kunleng News May 22, 2015

རང་ལུས་མེར་སྲེག མ་ཎི་དུང་སྒྲུབ། རོ་ཧིན་གྷ་སྐྱབས་བཅོལ་བ། བོད་པར་ཕྱིར་སྐྱོད་ལག་འཁྱེར་བཀག་སྡོམ། ཆོས་ལུགས་ཐད་འཐབ་ཕྱོགས་གཅིག་གྱུར། རྒྱ་གཞུང་གི་བོད་དོན་དྲིལ་བསྒྲཊ་ལས་འགུལ། སྟབས་བདེ་ཐུག་པ་དང་འཕྲོད་བསྟེན།
Video

Video Kunleng

Video

Video Headline News May

རྟའུ་རུ་རང་སྲེག་ངོ་རྒོལ། མ་ཎི་དུང་སྒྲུབ། ལོ་བདུན་རྗེས་བཙོན་གྲོལ། ཁ་ཆེ་རྒྱལ་ཁམས་ཀྱི་འཐབ་མོ་བ། རཱ་ཤི་ཡའི་སྐྱོན་བརྗོད། ཨི་རན་གྱི་རང་སྲུང་གཏམ་བཤད། པིན་ལ་ཌེན་གྱི་གསང་བའི་ཡིག་ཆ།
Video

Video 20th Anniversary of the Panchen Lama’s State Sponsored Disappearance By The PRC Government

༧གོང་ས་མཆོག་གི་ངོས་འཛིན་གནང་བའི་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་༡༡་པ་དགེ་འདུན་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མའམ། པཎ་ཆེན་བསྟན་དགེ་འདུན་ཡེ་ཤེས་འཕྲིན་ལས་ཕུན་ཚོགས་དཔལ་བཟང་པོ་གར་སོང་ཆ་མེད་དུ་གྱུར་ནས་ལོ་༢༠་འཁོར་པ་དེར་བགྲོ་གླེང་བྱ་རྒྱུ།
More